Isten hozott a szegedi Menedékvár keresztény közösség web-oldalán!

“Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Mert nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.”

János evangéliuma, 3. rész 16-17. versek

És lesz az Úr elnyomottak menedéke, menedék a nyomorúság idején.
Zsoltárok, 9. rész 9. vers

“Te vagy menedékem; Te mentesz meg a veszedelemtől; végy körül engem a szabadulás örömével!”
Zsoltárok, 32. rész 7. vers

“Én pedig éneklem a Te hatalmadat, és reggelenként zengem a Te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján.”
Zsoltárok, 59. rész 16. vers

“Mert Te vagy az én menedékem, s erős torony az ellenség ellen.”
Zsoltárok, 61. rész 3. vers

Ajánljuk megtekintésre/meghallgatásra Hanna ‘MENEDÉK’ című dalát:

“Istenben van üdvösségem és dicsőségem; az én erősségem Kősziklája, az én menedékem Istenben van. Bízzatok Őbenne mindenkor, ti népek; öntsétek ki előtte szíveteket; Isten a mi menedékünk.”
Zsoltárok, 62. rész 7-8. versek

Menedékem és pajzsom vagy Te; Igédben van az én reménységem.”
Zsoltárok, 119. rész 114. vers

“De az én szemeim, Uram Isten, rajtad csüggenek; benned keresek menedéket: ne vedd el életemet!
Zsoltárok, 141. rész 8. vers

“Az Úrnak félelmében erős a bizodalom, és az Ő fiainak lesz menedéke.”
Példabeszédek, 14. rész 26. vers

“Oh Uram, én erősségem, én bástyám és én menedékem a nyomorúság idején! Hozzád jönnek majd a nemzetek a föld határairól, és ezt mondják: Bizony hamis isteneket bírtak a mi atyáink és hiábavalókat, mert nincs köztük segíteni tudó.”
Jeremiás könyve, 16. rész 19. vers

LÁTOGASS EL HOZZÁNK AZ ALÁBBI IDŐPONTOK VALAMELYIKÉN:

ISTENTISZTELETEK

Istentiszteleti alkalmainkra, összegyülekezéseinkre,
minden hétfőn 17 és 19 óra
között kerítünk sort.

Helyszín: 6723 – Szeged, Brüsszeli krt. 29.
Nagy szeretettel várunk mindenkit, aki Isten közelségére vágyik.
Krisztus önmagát adta azért, hogy az embernek élete legyen.
Jézus meghalt az emberért, de fel is támadt!
Mi a feltámadott, élő Krisztust hirdetjük, akivel személyes kapcsolatot építhetünk ki az Ő kegyelméből.

IMA ÖSSZEJÖVETELEK

Minden SZERDÁN 17 és 19 óra között ima összejövetelt tartunk a gyülekezeti termünkben:
6723 – Szeged, Brüsszeli krt. 29.
Szeretettel várunk mindenkit, akinek szüksége van Isten Szellemének közelségére, mindenkit, aki imakésztetést érez magában a másokért való közbenjárásra, imaharcok megvívására.
Ezek az alkalmak ezen kívül lehetőséget nyújtanak személyes beszélgetések folytatására, az egymással és Istennel való szellemi közösség ápolására.

BIBLIA ÓRÁK – BIBLIAI ALAPISMERETEK

Minden PÉNTEKEN 17 és 19 óra között bibliai témákról beszélgetünk a gyülekezeti termünkben:
6723 – Szeged, Brüsszeli krt. 29.
Ezen összejövetelek célja a bibliai alapismeretek megszerzése, bővítése:
olyan témákat, bibliai igazságokat tárunk fel, amelyeket gyakran még a hívők is félreértelmeznek, illetve, vagy a hagyományok, vagy a hivatalos teológia szerint értelmeznek Isten eredeti üzenete, mondanivalója helyett.
Szeretettel várunk mindenkit!

 9,939 total views,  15 views today