Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat az igei tanításokat, amelyek hitünk alapját képezik, és amelyeket elolvasva megismerhető a biblia látásmódja.
Mindennek alapját Istennek az a megváltási terve képezi, aminek útján az ember Isten kegyelméből, Jézus Krisztus önként vállalt kereszthalálán keresztül megszabadulhat a bűn minden következményétől, így a haláltól is.
Ezek olyan szellemi törvényszerűségek, amelyek ugyanúgy képezik a szellemi világ alapjait, ahogyan a fizikai törvények meghatározzák az univerzum, az anyagi világ működését.

Ki Isten?

Az angyalok

Az ember

Istentisztelet

A megtérés

A szolgálók – szolgálati ajándékok

Céltévesztés a szolgálatban

Jézabel szelleme

Istennek vagy önmagunknak élünk?

Jézus visszatérése

Az okkultizmus csapdái

Keresztény okkultizmus

A gyülekezetekért

Mi történt Jézus halála és feltámadása között?

A bibliai egység

Más evangélium – David Wilkerson

Az ellenség célpontjai – David Wilkerson

Ítélni vagy nem ítélni / “Ne ítéljetek” – “Mindent megítéljetek”

***

A SZOLGÁLATOK ÉS A SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK
“…avagy mindnyájan…?”

Az alábbi hivatkozásokra kattintva olyan oldalak nyilnak meg, amelyeken igyekszünk bemutatni, hogy mit is takarnak valójában azok a szolgálatok, amelyekre elhívta a követőit az Úr, és hogy ezeknek a munkáknak az elvégzéséhez milyen szolgálati (kegyelmi) ajándékokat adott:


– Apostol
– Próféta
– Tanító
– Evangélista
– Pásztor
– Segítők
– Vezetők
– Csodatévő erő
– Gyógyítás
– Prófétálás
– Nyelvek nemei
– Nyelvek magyarázata
– Bölcsesség szava
– Ismeret szava
– Hit
– Szellemek megkülönböztetése

Újjászületés

Bemerülés vízbe – Keresztség

Betöltekezés Szent Szellemmel – bemerülés Szent Szellembe

Férfi és nő

A család

Megbocsátás

Ima – párbeszéd Istennel és szellemi harc

A Teremtés

A második teremtés

A világ ma

Isten Szellemének vezetése