Rövid összefoglaló az Újholdak jelentőségéről

Ez az írás a http://www.ccg.org/english/s/p132.html címen olvasható The New Moons of Israel c. angol nyelvű írás rövid tartalmi összefoglalója magyarul.

Az újholdak meghatározzák az Ünnepek idejét és rendjét. A Húsvétnak (Páskának) egybe kell esnie az első betakarítással, így az év kezdete a hold helyzetétől függ abban az időszakban, amikor az árpa aratása megtörténik. A szellemi szimbolizmus egyértelmű: az ünnepek függenek az Újholdaktól, és nem fordítva.

A hold a sötétség uralma alatt levő világ világosságát képviseli. A nap Krisztust ábrázolja (Mal.4:2) A hold azért is jelképezheti mind Izrael népét, mind az egyházat (világ világossága), mert önmagában nincsen saját fénye. A nap által kibocsátott fényből kap (amely egyben a Jákobból származó csillag Szám.24:17). Mivel nincs belső, valódi ereje, arra az erőre támaszkodik, attól függ, amelyet a naptól kap.

A hold Izraelre utal, úgy is mint nép, és mint az egyház. A törzsekre való utalást találunk pl. Gen.37:9-ben (József álma a neki hódoló égitestekről). Jákob a nap, mivel az ő leszármazottja lesz a Messiás, feleségét jelképezi a hold, mivel Izrael anyjaként szintén a nemzetet képviseli. A Messiás felesége, avagy Krisztus menyasszonya szintén az egyház, ahogyan az Újtestamentumban látjuk.

A következő utalás a holdra a Jel.12:1-17. Itt az asszony a napba van öltözve, és a hold a lábai alatt van. A fején tizenkét csillagból álló korona. A szimbolizmus azt takarja, hogy Izrael kinőtt a nemzet szerepéből, és az egyházzá lett. A testi Izrael szellemivé vált. A nemzet és a törzsek születési joga, hogy az egyház díszévé váljanak. Az időbeli rendszertől most eltekintve, a lényeg az, hogy a nap, a hold és a csillagok egyaránt képviselik az asszonyt, aki életet adott a Messiásnak, és az asszony leszármazottját is, ami maga az egyház, a Messiás menyasszonya.

A megváltási terv egésze képviselve van az Újholdak által. Az év az áldozat havával kezdődik, mely a Messiás Páskaáldozatát szimbolizálja. Ebben a hónapban kezdődött az aratás, amely egyben az aratási szezonok első része, az árpa betakarítása. Három aratási időszak van Isten tervében: a Páska és Kovásztalan kenyerek ünnepe, a Hetek ünnepe, és a Sátorok ünnepe. A Hetek ünnepe jelképezi az egyházban lezajló aratást a Messiás visszatérését megelőzően. Így a Pünkösd egy sorozat kezdete, amely öt holdat foglal magába Siván-tól Tishri-ig. Siván a kezdete Isten Temploma köveinek az elkészítésének, Tammuz az újjászületés hava, Ab az egyház fáklyáinak vagy gyertyáinak hava, Elul pedig a választottak megtisztulásának hava. Tishri hónap, azaz a kezdet hava az, amikortól a Messiás felállítja az Új Kezdetet, amelyet a Kürtök Ünnepe, az Engesztelési Nap, és a Sátorok Ünnepe jelképez. A Tishri hónap kezdetét az az újhold mutatja, mely egyben a Kürtölés is. A kezdet hava a hetedik holdra esik (az évben), így jelzi az egyház hét fázisát. Minden újhold egy-egy fázist jelképez a Messiástól az egyes egyházkorszakokon át a második adventig. Így tehát az újholdak maguk az egyes egyházak képviselői. Amennyire meg lehet ítélni, mindössze két olyan időszak volt, amikor nem tartották meg az újholdakat: Sardis és Laodicea. Az egyikük halott, a másikat Isten kiköpi szájából.

Jelentőségei: 

  1. A hónap kezdete, és minden kezdet, legyen akár számbeli, akár időbeli, tiszteletre méltó.
  2. Ebben az időszakban semmi sem nélkülözi a fényt a mennyekben.
  3. Ebben a szakaszban a hatalmasabb és fontosabb dolog segítséget nyújt a kevésbé fontosnak és gyengébbnek. (lecke az ember számára kedvességből és emberségből, hogy sose tartsák meg csak maguknak a javaikat, hanem osszák meg másokkal, és távoztassanak el minden önzést maguktól)
  4. Az összes égitestek közül a hold járja be a legrövidebb idő (egy hónap) alatt a zodiákust, ezért a törvény ünnepnek szabja azt a pontot, ahol a hold visszatér kiindulási helyére (körbeér), arra tanítva bennünket, hogy az élet minden dolgában összhangba kell hoznunk a kezdetet a véggel. Ezt akkor tudjuk megtenni, ha szigorúan fogjuk ösztöneinket az értelem ereje által, és nem engedjük, hogy azok állatok módjára elragadjanak bennünket.

forrás: www.churchofgod.hu

Copyright © Isten Egyházának Gyülekezetei 2009

Minden jog fenntartva. A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatások vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte. Kritikai hozzászólásokhoz és elemzésekhez felhasználhatók rövid kivonatok vagy idézetek a kiadási jog megsértése nélkül.