A „bibliai egység” nem a tisztátalan, vagy hamis szellemeknek és hamis tanításoknak a szabadelvű egybeolvasztása, és nem is a tisztátalanságnak, paráznaságnak, varázslásnak, gyülülködésnek, képmutatásnak, versengésnek, ellenségeskedésnek, patvarkodásnak, visszavonásoknak, pártütésnek, haragnak, irigységnek, az úgynevezett „szeretet” jegyében történő elfogadása a szentek közösségében.

„Akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.”
(Galata 5. 19-21)

„Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” (János 14. 6.)

Jézus harcolt a képmutatással, a démonok jelenlétével és a hamis tanításokkal. Ő a Mestere minden kereszténynek és azt mondta, hogy ugyanazokat fogjuk cselekedni, amit Ő, sőt, még nagyobbakat is.

Ha pedig azt akarjuk, hogy ugyanazok a jelek és csodák kövessenek minket is, mint Őt, akkor valódi tanítványokká kell válnunk, ugyanazon a módon kell látnunk, cselekednünk, ahogy Ő, a Mester látott, cselekedett és tanított.

A bibliai egység Isten általi véghezvitele az Úr Jézus szellemében történik: a tisztátalan és hamis szellemek eltávolítása a képmutatás nélkül való szeretetet gyakorlók gyülekezetéből.
Nem testvérekre gondolok, hanem a hamisság szellemeire!

„Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.”
(Efézus 6. 12.)

Summa:
A „bibliai egység” nem a tisztátalan, vagy hamis szellemeknek a liberális egybeolvasztása, és nem is a képmutatásnak, versengésnek, ellenségeskedésnek, patvarkodásnak, pártütésnek, irigységnek, az úgynevezett „szeretet” jegyében történő megtűrése a szentek közösségében.
A bibliai egység Isten általi véghezvitele: a tisztátalan és hamis szellemek eltávolítása a képmutatás nélkül való szeretetet gyakorlók gyülekezetéből.