Áldja meg László Viktort az Úr bőségesen, adjon neki világosságot, ragyogtassa rá az Ő orcáját, és adjon neki bölcsességet az ígéretek szerint!

Én magam négy alkalommal voltam jelen ezen a rendezvényen. Kellemes érzelmi, lelki koncert élmény volt. Idén is megrendezésre kerül az esemény. Jó szándékú kezdeményezés, de a szellememnek egy ideje (és nem vagyok ezzel egyedül) nem volt, és jelenleg sincs békessége a koncerttel kapcsolatban, de csak most lett előttem világos, hogy mi ennek az (egyik) oka.

A szervezők – legyünk jóhiszeműek és fogalmazzunk úgy, hogy – óvatlanok voltak. A fellépő zenekarok közé meghívták és ott lesz a Bethel Music is, a kaliforniai Reddingből.

Igen, a Bethel Church kirakat zenekara.

Annak a luxusegyháznak, megagyülekezetnek a követeiként lesznek jelen, ahol bevett gyakorlat, hogy a hívők nagy nevű igehirdetők sírjaira fekszenek, mondván, hogy „magukba szívják azok csontjaiból áradó kenetet”. Az elmúlt évtizedek legbotrányosabb, legarcátlanabb keresztény okkultizmusát gyakorolják szerte a világban lévő közösségeikben, Kaliforniától a brit szigetekig.

Ennek a Bethel Church nevű gyülekezetnek az egyik „pásztora” Ben Fitzgerald (itt volt a Tűz konferencián 2018-ban) aki szintén odaadó gyakorlója ennek a „grave soaking”-nak, azaz „sír-leszívásnak”, vagy „síráztatásnak” nevezett okkultista rítusnak. Ő fogja „megáldani” a Bethel Music Budapestre utazó tagjait indulás előtt. Édesanyja Jen Hodge, és édesapja Robert Fitzgerald, mindketten gyakorló boszorkányok, varázslók, akik szélsőséges okkultista praktikákat gyakorolnak, és az ő tevékenységük eredményeként honosodott meg a Bethel Churchben a „halottak erejének” leszívása, azok sírjain keresztül (szín tiszta nekromanta rítus!).

És ők hívják uruknak Krisztust… Lássuk be, inkább akkor beszél róluk Jézus amikor az Őt „Uram”-nak szólítóknak ezt mondja: „távozzatok tőlem ti gonosztevők, sohasem ismertelek titeket”.

Drága Testvérek, itt nem közönséges tévedésről van szó! Ezek a démoni dolgok legsötétebbjei közé tartoznak! Nem mehetek el a dolog mellett anélkül, hogy ne tegyem szóvá! Legyünk éberek, legyünk józanok! Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti!

Pillanatnyi örömök oltárán ne áldozzuk fel a szellemi nyugalmunkat, békességünket, ne rontsuk le a Szent Szellem bennünk lévő munkáját. Ne tegyük ki magunkat olyan következményeknek, mint amit a ’Tűz konferencia’ után szenvedtek el sokan…! Legyünk bölcsek!

Szomorú, hogy a szervezők vagy a fellépő hívő énekesek mindezektől eltekintenek, szemet hunynak felette, leginkább a pillanatnyi rivaldafény múló dicsősége miatt (ebben sajnos nem tudok jóhiszemű lenni).

Ne felejtsünk el valamit:

Sátán a mennyben dicséretvezető volt. Ne gondoljátok, hogy ma nem lehet sátáni eszköz, még az Isten nevét használó zene is. A látvány, a pompa, az effektek, a fények, a füst, mind-mind az érzelmekre, az érzékekre hat. De az érzelmeinkkel, az érzékeinkkel tapasztalható dolgok nem egyenlőek Isten jelenlétével. A jó érzések, az érzelmek, a hangulatok (vagy a hangulatkeltés) nem egyenlőek Isten dicsőséges jelenlétével.

Tucatnyi pásztor, evangélista, tanító figyelmeztette Fitzgerald-ékat, és a Bethel Church vezetőit, hogy amit tesznek az utálatos dolog Isten előtt, hogy ezzel a démoni erőket szolgálják. De ahelyett, hogy megtértek volna, vagy megtéréshez méltó bűnbánatot tanúsítottak volna, megfenyegették, és szellemi támadás alá vonták azokat az igaz keresztényeket, akik felemelték a szavukat a Bethel Church-ben folyó gyakorlat ellen.

Ezen kívül a rendezvény lebonyolítására adott állami támogatás összege (le se merem írni a nagyságát, de Iványi Gábor és az Evangéliumi Testvérközösség állítólagos „adósságát” bőven fedezné) gyakorlatilag az egész eseményt kilóra megvásárolva, betolta azt Babilon misztériumvallásába – arról pedig tudjuk mit mond az írás: „Fussatok ki belőle én népem…!”

Az ige helyes ismerete megtanít az egészséges tanítást elvenni, józanságra nevel, önuralomra tanít, képességet ad felismerni, hogy mi az, ami Istentől van, és mi az, ami ördögi. Mindezt az írott ige! Nem egyéni képességek, nem tanult tudományok, hanem a Szent Szellem igén keresztül kapott kijelentése.

Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de nekem a Szentírás ezzel kapcsolatos kijelentése bőven elegendő, hogy tudjam mit tegyek. És hogy tudjam, mit ne tegyek…

Kormos vödörbe nyúlni úgy, hogy ne legyél kormos, nem lehet.

„Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!” (Ésaiás 5: 20)

„Meglásd azért, hogy a világosság, mely tebenned van, sötétség ne legyen. Annakokáért ha a te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával.” (Lukács 11: 35-36)

„Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem; szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai.” (Máté 15: 8-9)

„Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi köze van a megigazultságnak a törvénytelenséghez? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Bennük lakozom, és bennük tábort járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Annakokáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, és én Atyátok leszek néktek, és ti fiaimmá és leányaimmá lesztek, azt mondja a mindenható Úr.” (II. Korinthus 6: 14-18)

***

Amit itt megosztottam veletek, csak kivonatosan tartalmazza a valóságot.

A leírtakról azok valóságosságáról mindannyian tájékozódhattok az interneten, annyi forrás van, hogy nem lesz nehéz dolga annak, aki szeretne utánajárni.

Adjon nekünk bölcsességet az Egy Igaz Isten, adjon kegyelmet az Egyetlen Fiú, aki, amikor visszatér, ítélni fog visszatérni, és adjon békességet a Szent Szellem!

***