Hallottam és olvastam olyan véleményeket az elmúlt hetekben a ’covid’ elleni vakcinázás kapcsán, hogy ez a világméretű oltakozás a fenevad bélyegéhez lesz köthető, vagy hogy a 666-os számhoz kapcsolódó, illetve az Antikrisztus nyilvános megjelenését előkészítő folyamat része. Nem tudok mindennek az igei alapjairól, de nem is kérdőjelezem meg senkinek az ebbe vetett hitét.

Máris leszögezem: meggyőződésem, hogy a végidőket éljük, és tudom, hogy ezt a járványt is előre jelezte az Úr Jézus (Lukács 21:11), mint az Ő eljövetelének (visszatérésének) egyik előjelét. Így tehát nem vonom kétségbe, hogy a világban most látható folyamatok (konkrétan: a covid 19 pandémia is) a jelenlegi világrendszer megjövendölt elmúlásának részét képezik. Azaz, bibliai időkben élünk!

Folyamatosan olvasok, hallok olyan megnyilvánulásokat keresztények részéről, hogy kárhoztatják azokat a (szintén Krisztusban hívő) testvéreiket, akik tervezik beadatni maguknak valamelyik vakcinát, vagy netán már be is oltatták magukat. Hitetlenséggel, sőt, egyenesen azzal vádolják őket, hogy az ördög csapdájába sétálnak. Ilyen mondatokat mondanak: „Nem a vakcina fog megvédeni minket a megbetegedéstől, hanem az Isten!” – ami egyébként igaz. Olyan igékkel példáloznak a covid fertőzéssel kapcsolatban, amelyek arról szólnak, hogy Krisztus a mi gyógyítónk, nem a vakcina, meg, hogy minden hajunk szála számon van tartva az Atya előtt, nemhogy az életünk – és mindez szintúgy igaz.

Létező jelenség volt (és ma is az) hogy a hit élharcosai mindenkit kárhoztattak, aki bármilyen egészségi problémájával (a probléma Úrnak történő feltárása mellett) elment orvoshoz, vagy valamilyen fájdalmára bevett egy fájdalomcsillapító tablettát. Ilyen szavakkal bátorítva a kedves testvérét: „Neked nincs hited, ha ilyet teszel! Vidd az Úr lábai elé, hagyd ott és majd Ő leveszi rólad e bajokat és majd meggyógyulsz abban az órában!” Aztán ha a kedves betegséggel vagy fájdalommal küszködő testvér mégis elment orvoshoz, vagy kínjában bevette a hitetlenség tablettáját, akkor bizony számíthatott a kemény feddésekre, de tudunk arra is példákat mondani, hogy emiatt kitették a testvérek szűrét a gyülekezetből.

De hát az olyan felekezetekben, ahol normális és elfogadott dolog kilenc éves kislányokat kirúgni a közösségből, nehogy már megmaradhasson az ilyen hitetlen népség, aki fájdalomcsillapítót vesz be, miközben az ő Ura a Krisztus Jézus…! Hát egy valamire való „pásztor” ezt azért mégsem hagyhatja következmények nélkül!

Ha az ilyen kedves önjelölt pásztoroknak és testvéreknek a hite nagyobb mint a mustármag – márpedig olybá tűnik, hogy nagy hitű hívőnek tartják magukat, akkor tisztelettel kérem őket, hogy mindenben, de tényleg minden testi dologgal kapcsolatban bízzanak mindent az ő hitükre: ne szedjenek semmilyen vitamint, se semmilyen táplálék kiegészítőt, ne homeopátiázzanak, soha ne menjenek tüdőszűrőre, se mammográfiára, se urológushoz, se hölgyológushoz, hiszen mindent átadtak az Úrnak, mindenre van hitük, akkor a „minden” tényleg legyen minden! Például ne adassanak be semmilyen védőoltást az újszülött gyermekeiknek, unokáiknak, kisgyermekeknek sem. Mi a különbség a kanyaró, a TBC vagy a covid védőoltás között? Az Isten a covidtól megvéd, de a szamárköhögéstől már nem?

Ám amellett, hogy a saját életükben azt tesznek „hitben járva” amit csak akarnak, kérem őket, hogy ugyan ne kárhoztassanak már senkit amiatt, hogy az illető normális. De tovább megyek: legyenek szívesek és tegyék meg, hogy ezt az ő igen nagyra tartott hitüket használva napról napra menjenek be a gyermek onkológiai osztályokon fekvő ártatlan kis bárányokhoz, árasszák ki rájuk a hitüket, hogy gyógyulva kelhessenek fel az ő betegágyukból, menjenek el a haematológiai osztályokra, a pszichiátriákra (sorolhatnám tovább) és gyógyítsanak meg mindenkit, hiszen nekik oly nagy a hitük! Ilyesmit tegyenek ahelyett, hogy a tisztességes hívőket kritizálják az állítólagos hitetlenségük miatt.

És akkor a témába vágóan kérem azokat a hívőket, akik tagadják, hogy a covid járvány valós kockázatot jelent az emberek számára, hogy menjenek el néhány napos önkéntes munkát végezni a covid, vagy covid intenzív osztályokra – van rá igény és most van rá lehetőség is – fogják a haldokló betegek kezét azok hozzátartozói, szerettei helyett, mert őket nem engedik be, és legyenek mellettük a haláluk pillanatában. Vagy ha ez soknak tűnik, akkor segítsenek a segédápolóknak a halottak csomagolásában – erre is van lehetőség bőségesen. De ha mindezt nem veszi be a gyomruk, akkor a legelején van lehetőség kiárasztani a hitüket, és meggyógyítani mindenkit a covid osztályokon: akármilyen betegséggel is fekszenek ott. Hiszen az Úr Jézus is ezt tette, nem tett különbséget a vak, a süket, a leprás, vagy éppenséggel a halott között… (Máté 11:5) Csupán hit kérdése, nem?

Ezek a hithős testvérek igyekeznek mindenkinek elmondani az oltásokkal kapcsolatos aggályaikat, persze csak finoman: „Ha beoltatod magad meg fogsz halni rákban. Pár éven belül! Benne van a vakcinákban a rákosító gén!” Vagy ilyesmi: „Mikrocsipet ültetnek a testedbe az injekcióval, aztán manipulálják a gondolataidat!” Meg ez: „Ez nanotechnológia. A vakcina kiirtja az emberek 95%-át! De nem a jobbakat! Én ugyan nem leszek benne!”A legjobb ez volt: „Én biztos nem tesztelem magam a covid-ra, mert éppenséggel pont a tesztekkel fertőzik meg az embereket!” …no comment.

Aztán hallgatok hívőket, akik folyamatosan a járványról, és annak veszélyeiről beszélnek, állandóan az ezzel kapcsolatos friss híreket kutatják (elképesztően felkészültek a témában!) és szinte csak erről tudnak beszélni. Tudnak minden statisztikát, a mutációk eredetét, eseti gyakoriságát, ismerik a vakcinák hatásmechanizmusa közötti különbségeket, biológiai szakkifejezéseket használnak (jól is meg rosszul is). Vagy ki sem mozdulnak otthonról, vagy ha igen, akkor csak szkafanderben, tíz percenként fertőtlenítve a kezüket. Eszükbe sem jut, hogy az Úr Jézus megmondta: minden hajszálunk számon van tartva az Atyánál. Eszükbe se jut a többször megvallott ige: „Az Úr az én gyógyítóm.” Ellenben a jövőt egyedül Müller Cecília (magyar hangja: a Kelet Jó Boszorkája) szavai alapján képzelik el, mindenben a közmédia által elmondottak szerint cselekszenek.

A hívők egy csoportját áthatotta a félelem.

Félelem egy olyan vírustól, amivel szemben a lakosság 20-30%-a természetes immunitással rendelkezik (forrás: Müller Cecília), amely vírus okozta halálozási számadatokat halljuk, ám mint kiderül, a halottak 3-4%-a halt meg közvetlenül a covid vírus hatásaitól (forrás: Müller Cecília) ami 300 halott esetében 9-12 haláleset (A szám magas! Egy halott is sok! – de a 12 nem 300…)

Félelem van sok hívőben a vírussal szemben, mert a vírus szervezetre gyakorolt hatása, így a tünetek sem kiszámíthatóak, nem egységesek, jelentős eltéréseket mutat a fertőzés lefolyása az emberek között. Félelem van sok hívőben a vírussal szemben, mert eddig azt hallották, hogy az idősekre nézve jelent nagyobb kockázatot, ám mostanra az újonnan regisztrált fertőzöttek átlagéletkora 47 évre csökkent (forrás: Müller Cecília). Félelem van a vírussal szemben, mert több (eddig egyébként egészségesnek gondolt) hívő ismerősünk halt meg a fertőzés következtében.

Hogy is van ez akkor? Ez a gonosz vírus elviszi a hívőket is? De hiszen ők Krisztusban vannak! Hogyan lehetséges akkor ez mégis…? Biztos bűn volt az életükben…!

Hát nem!

Ne ítélkezzünk, drága testvéreim! Olvashatjuk a Lukács 13. fejezetében a 2-5 versekben, hogy az Úr Jézus egy példázatot említ. Ám a példázat nem egy olyan példázat, mint ami utána következik a 6. verstől, hanem egy megtörtént esetet említ az Úr: Siloámban rászakadt a torony tizennyolc emberre, és mind megölte. Erre ma azt mondanánk, hogy tragikus építési baleset (munkabaleset). Ám a példát azért hozza fel, mert ez akkoriban történt, az ő napjaiban, mindenki tudott róla. Ma egy-két estés szalagcím lenne mindegyik hírcsatornán. De Ő azért hozza szóba, mert példaként említi, hogy senki ne gondolja azt erről a tizennyolc emberről, hogy azért haltak meg, mert bűnösebbek voltak a többi Jeruzsálemben lakó embernél, mert nem voltak azok! Tehát mi sem engedhetjük meg magunknak, hogy azoknak a testvéreinknek az élete fölött ítélkezünk, akiket az Úr magához vett! Nem azért éri a baj a hívőket, mert bűnben élnek, és nem azért költöznek el hívők, mert ezzel bünteti őket az Úr a bűnös életük miatt! Különben nem lenne igaz az ige, hogy „bűneitekről többé meg nem emlékezem” (Hébereknek írott levél 8: 12 vagy Róma 11: 27) és hogy „a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől” (Róma 8: 2) – és ha a bűneink miatt meg kellene halnunk, akkor főleg hiába halt volna meg az Úr Jézus!

Tehát sok hívőt megvakít, de a látásukat minimum elhomályosítja a félelem; más hívőket pedig félreértett hit tesz balgákká; megint másokat a hit gyakorlási területének és az Úr erejének korlátozása sodorja bele a torz megközelítésbe.

Mire gondolok?

Hát arra, hogy ha azt hiszed testvérem, hogy az Úr megóv téged a covidtól (és jól teszed, ha ezt hiszed!) akkor miből gondolod, hogy a vakcina (vélt vagy valós) veszélyeitől már nem óv meg téged az Isten? Hát megrövidült é az Ő keze, hogy erre már nem tejed ki a hatalma? (4.Mózes 11:23) Vagy netán mondott é olyasmit a mi Istenünk, hogy „a betegségtől megvédelek, de ha mellé nyúlsz, és rossz döntést hozol majd 2021-ben és beadatod magadnak valamelyik vakcinát, na, akkor rám ne is számíts!” – mondott é ilyet az Isten?

Hiszem, hogy a mi feladatunk nem az, hogy egymás hitét méricskéljük, kifogásoljuk, kritizáljuk, hanem hogy a saját hitünket növeljük, kiárasszuk, de ne a tűzpiros Ferrari megszerzése érdekben, hanem hogy segítségére legyünk a hitben erőtleneknek!

„A hitben erőtlent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit. Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehet; a hitben erőtlen pedig zöldséget eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik; és aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik. Mert az Isten befogadta őt. Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? Az ő tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állani, mert az Úr által képes, hogy megálljon.” (Róma 14: 1-4)

Ha beadatod a vakcinát, hitből adasd be, ne félelemből! Ha nem veszed fel a vakcinát hitből ne adasd be, ne pedig a vakcinától való félelmeid miatt!

„Tenéked hited van: tartsd meg magadban Isten előtt. Áldott, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. Ami pedig nem hitből van, bűn az.” (Róma 14: 22-23)

Mindenki maga hozza meg a döntését, de ne a hírcsatornákon keresztül ránk zúdított (vagy igaz, vagy hamis) információk alapján, hanem az Isten Szellemének vezetése alapján, ami mindig Igazságra fog vezérelni minket!

Dönthetünk rosszul?

Meggyőződésem, hogy nem! Nem tudunk mellé nyúlni ebben a dologban, bárhogy is döntsünk! Hiszen, maga az Úr ígérte meg, hogy velünk lesz:

„Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.” (Józsué 1:9)

Ha tanácsot adsz bárkinek, akkor azt ne a benned dúló indulatok, félelmek, vagy információk alapján add, hanem igei alapokon!

„Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.”

Ne féljetek! Nagyobb az Isten, mint egy gonosz vírus!

Ne féljetek! Nagyobb az Isten, mint a világ összes vakcinagyártója!

Ne féljetek! Nagyobb az, aki bennünk van, mint aki e világban van!

De tudjátok, mi nem csak hitet kaptunk az Úrtól, hanem bölcsességet is. Azt mondja az ige: „legyetek józanok!” – a józanságnak szellemét is kaptuk! Éljünk vele! Legyünk bölcsek, józanok, és ha szeretetben tanácsoljuk a testvéreket, akkor erővel fogja a szavainkat felruházni az Úr!

Legyetek éberek és józanok! (1. Thesss. 5: 6)

Tehát drága testvérem, akár oltakozol, akár nem, ne kárhoztasd az Isten szolgáját, ha veled ellentétesen cselekszik, mert az ő saját Urának áll, vagy bukik.

De meg fog állni!

Németh László