***

Az Úr 2023-as évre vonatkozó igei üzenete a közösség számára:

„Hozd ki a vak népet, amelynek szemei vannak, és a süketeket, akiknek füleik vannak!” (Ésaiás 43: 8)

„A vakokat oly úton vezetem, amelyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, amelyeket nem tudnak; előttük a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé; ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom.” (Ésaiás 42: 16)

„Oh, ti süketek, halljatok, és ti vakok, lássatok!” (Ésaiás 42: 18)

„És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: Ez az út, ezen járjatok; ha jobbra és ha balra elhajoltok.” (Ésaiás 30: 21)

***

A ‘CHURCH OF GOD’ SZABAD GYÜLEKEZETI KÖZÖSSÉG TAGJA

***

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Mert nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.”

János evangéliuma, 3. rész 16-17. versek

„És lesz az Úr elnyomottak menedéke, menedék a nyomorúság idején.”
Zsoltárok, 9. rész 9. vers

„Te vagy menedékem; Te mentesz meg a veszedelemtől; végy körül engem a szabadulás örömével!”
Zsoltárok, 32. rész 7. vers

„Én pedig éneklem a Te hatalmadat, és reggelenként zengem a Te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján.”
Zsoltárok, 59. rész 16. vers

„Mert Te vagy az én menedékem, s erős torony az ellenség ellen.”
Zsoltárok, 61. rész 3. vers

„Istenben van üdvösségem és dicsőségem; az én erősségem Kősziklája, az én menedékem Istenben van. Bízzatok Őbenne mindenkor, ti népek; öntsétek ki előtte szíveteket; Isten a mi menedékünk.”
Zsoltárok, 62. rész 7-8. versek

Menedékem és pajzsom vagy Te; Igédben van az én reménységem.”
Zsoltárok, 119. rész 114. vers

„De az én szemeim, Uram Isten, rajtad csüggenek; benned keresek menedéket: ne vedd el életemet!”
Zsoltárok, 141. rész 8. vers

„Az Úrnak félelmében erős a bizodalom, és az Ő fiainak lesz menedéke.”
Példabeszédek, 14. rész 26. vers

„Oh Uram, én erősségem, én bástyám és én menedékem a nyomorúság idején! Hozzád jönnek majd a nemzetek a föld határairól, és ezt mondják: Bizony hamis isteneket bírtak a mi atyáink és hiábavalókat, mert nincs köztük segíteni tudó.”
Jeremiás könyve, 16. rész 19. vers

***

LÁTOGASS EL HOZZÁNK AZ ALÁBBI IDŐPONTOK VALAMELYIKÉN:

ISTENTISZTELETEK

Istentiszteleti alkalmainkra, összegyülekezéseinkre,
minden SZOMBATON 15:00 órától
kerítünk sort.

Helyszín: 6723 – Szeged, Brüsszeli krt. 29.
Nagy szeretettel várunk mindenkit, aki Isten közelségére vágyik.
Krisztus önmagát adta azért, hogy az embernek élete legyen.
Jézus meghalt az emberért, de fel is támadt!
Mi a feltámadott, élő Krisztus eljövendő királyságát hirdetjük.

***

BIBLIA ÓRÁK – BIBLIAI ISMERETEK

Minden CSÜTÖRTÖKÖN 17 és 19 óra között bibliai témákról beszélgetünk a gyülekezeti termünkben:
6723 – Szeged, Brüsszeli krt. 29.
Ezek az alkalmak ezen kívül lehetőséget nyújtanak személyes beszélgetések folytatására, az egymással és Istennel való szellemi közösség ápolására.
Ezen összejövetelek másik célja a bibliai alapismeretek megszerzése, bővítése:
olyan témákat, bibliai igazságokat tárunk fel, amelyeket gyakran még a hívők is félreértelmeznek, illetve, vagy a hagyományok, vagy a hivatalos keresztény teológia szerint értelmeznek Isten eredeti üzenete, mondanivalója helyett.

Szeretettel várunk, ha szomjazol az igazságra!

Loading