Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat az igei tanításokat, amelyek hitünk alapját képezik, és amelyeket elolvasva megismerhető a biblia látásmódja.
Mindennek alapját Istennek az a megváltási terve képezi, aminek útján az ember Isten kegyelméből, Jézus Krisztus önként vállalt kereszthalálán keresztül megszabadulhat a bűn minden következményétől, így a haláltól is.
Ezek olyan szellemi törvényszerűségek, amelyek ugyanúgy képezik a szellemi világ alapjait, ahogyan a fizikai törvények meghatározzák az univerzum, az anyagi világ működését.

Alaptanítások – röviden

Ki Isten?

A szentháromság története

A szentháromságtan

Az angyalok

Az ember

A törvényről – röviden

Isten ünnepei

Istentisztelet

A megtérés

Az újjászületés

Sátán és a gonoszság rendeltetése és célja

* * *

KERESZTÉNYSÉG A GYAKORLATBAN:

A Szent Szellem gyümölcseiről – röviden

A szolgálók – szolgálati ajándékok

Céltévesztés a szolgálatban

Jézabel szelleme

Istennek vagy önmagunknak élünk?

A férfi fejének befedése

Az okkultizmus csapdái

Keresztény okkultizmus

A gyülekezetekért

A bibliai egység

Ítélni vagy nem ítélni / „Ne ítéljetek” – „Mindent megítéljetek”

A kézrátételes imákkal kapcsolatban

A pusztában lenni

A törvénytelen gyermek

A Húsvétról

A ‘Halloween’-ről

Az ‘Ez az a nap’ kapcsán

PÉÉÉÉNZ! HOZZÁM JÖN!

A Szent Korona és a babiloni állókép

Kereszténység-e a római katolicizmus?

Napkeleti bölcsek

„LÉT” kérdés

Bemerítkezés és úrvacsora

Közmondássá vált igék

***

A SZOLGÁLATOK ÉS A SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK
„…avagy mindnyájan…?”

Az alábbi hivatkozásokra kattintva olyan oldalak nyilnak meg, amelyeken igyekszünk bemutatni, hogy mit is takarnak valójában azok a szolgálatok, amelyekre elhívta a követőit az Úr, és hogy ezeknek a munkáknak az elvégzéséhez milyen szolgálati (kegyelmi) ajándékokat adott:


– Apostol
– Próféta
– Tanító