A korai Hetednapi Adventista Egyháznak
vagy
a jelenlegi (modern) Hetednapi Adventista Egyháznak?

A jól ismert adventista háromsághívő Jerry Moon, aki a „The Trinity” című könyv társszerzője volt, ezt írta:

„Az, hogy a legtöbb vezető Hetednapi Adventista úttörő istenképe nem volt trinitárius, elfogadottá vált az adventista történelemben… vagy az úttörők tévedtek, és a jelenlegi egyháznak van igaza, vagy az úttörőknek volt igazuk és a jelenlegi hetednapi adventista egyház hitehagyott a bibliai igazságtól.” – Jerry Moon, The Trinity, Chapter, Trinity and anti-trinitarism in Seventh Day Adventist History, p. 190

Sajnos ez utóbbi igaz. A jelenlegi Hetednapi Adventista Egyház elszakadt a bibliai igazságtól. Ez nem a minisztérium nyelve, hanem Jerry Moon író által használt kifejezés.

Ellen White a következőket írta legalább 11 évvel azután, hogy azt állították, hogy állítólag trinitárius lett. Ismétlem, állítólag. Más szóval, ez nem volt igaz.

„És most, miután az Igéből fél évszázadon át világosan megvilágosodott, hogy mi az igazság, sok hamis elmélet merül fel, hogy elbizonytalanítsák az elméket. De a korai tapasztalatainkból származó bizonyítékok ugyanolyan erővel bírnak, mint akkor. Az igazság ugyanaz, mint valaha volt, és egy gombostűt vagy oszlopot sem lehet elmozdítani az igazság szerkezetéből. Amit az Igéből 1844-ben, 1845-ben és 1846-ban találtunk, az ma is az igazság minden részletében.” – Ellen White, 38. levél, 1906.

Ebben a három éves időszakban állították fel a hit pilléreit: 1844, 1845 és 1846.

„Az igazság alapelveit, amelyeket Isten az Ő bölcsességében a maradék egyháznak adott, elvetik. Vallásunk megváltozik. Azok az alapelvek, amelyek az elmúlt ötven évben (1853-1903) fenntartották a munkát, tévedésnek minősülnek.” – Ellen White, Válogatott üzenetek 1. könyv, p. 204; 242. levél, 1903. október

Itt, körülbelül 8 évvel azután, hogy az egyházi tudósok szerint állítólag háromság hívő lett, azt mondja, hogy sok minden fog történni. Igazságunkat elvetik. Vallásunk teljesen megváltozik. Azt a kitartó munkát, amely az elmúlt 50 év alapelvein (nem pedig hiedelmein) függött, tévedésnek nevezik. Ez történik ma, amikor azt mondják, hogy az úttörők tévedtek.

Tehát ez egy nyilatkozat tőle, hogy az antitrinitárius nézet, amelyet ebben az időszakban vallottak, még mindig, minden lehetséges módon az igazság.

Alább található egy összehasonlítás arról, mit hittek az úttörők a bal oldalon, és amit ma tanít az egyház a jobb oldalon. Észre fogod venni, hogy drasztikus különbség van az istenképben, valamint Isten és Krisztus személyiségében. White nővér az úttörőkkel együtt úgy gondolta, hogy két lény létezik, és a Szentlélek már hozzájuk tartozik. Fontos megjegyezni, hogy nem úgy gondolják, hogy „valaki más” vagy „másik”. Ez az ő erejük és jelenlétük. Ez a prófécia szelleme szerint történik. János evangéliuma 14. fejezetében Jézus a mi Vigasztalónk. Ő az igazság Lelke. Lelkét Krisztus Lelkeként, Szentlélekként is ismerik. Istentől, az Atyától ered, majd elküldik hozzánk, és velünk maradnak és bennünk lakoznak. A mai doktrína eltávolítja Isten és Krisztus, mint Atya és Fiú szó szerinti kapcsolatát. Adventista teológusok szerint kapcsolatuk csak egy metafora. Ez nem szó szerinti kapcsolat. Ezzel a gondolattal eltávolítják az Atya áldozatát, aki feláldozza Fiát, és az egyszülött Fiú áldozatát, aki az Atya nevében hozza meg áldozatát. Ha az lenne a valóság, amit a mai modern adventista teológia tanít, akkor ez azt jelentené, hogy ők csupán testvérek, valamiféle ikertestvérek. Miért? Mert a mai doktrína azt tanítja, hogy nemcsak egyenrangúak, hanem mindketten örökkévalóak is. Az örökkévalóságban pontosan ugyanabban az időben léteztek. Aztán a képbe adnak egy egyenrangú, örökkévaló harmadik lényt is [felruházzák az Atya Szentlelkét önálló személyiséggel]. Az Úttörők White testvérnővel együtt hitték és tanították, hogy az örökkévalóságban Krisztusnak megvolt a kezdete – egykoron született és kijött Istentől.