Mindenek előtt szeretnénk világossá tenni, hogy a lentebb elérhető oldalak megjelentetésének célja nem a hitrombolás, nem egy felekezet támadása, sem a kritika, hanem világossá tenni tényeket és a tisztánlátás érdekében felfedni bizonyos igazságokat.
Mi, akik szintén az advent mozgalom mentén létrejött gyülekezet vagyunk, testvéreinkként tekintünk az adventista hívőkre, és szívünk legtisztább szándéka szerint szeretnénk segítségére lenni adventista testvéreinknek megtalálni a gyökereiket és visszatalálni a tiszta forráshoz az igazság és a tévedés megkülönböztetésén keresztül.

Elérhető:

1 – Szemelvények James White mondásaiból, írásaiból

2 – Az adventista alapelvek – régen és ma

3 – Kinek van igaza?

4 – Adventista úttörők a Szentháromságtanról

Szerkesztés alatt:

5 – …folytatás rövidesen

6 – …folytatás rövidesen

7 – …folytatás rövidesen

#

forrás:
https://www.truthseeker.church/